yes

Dzień Dziękczynienia za dar życia (Zwiastowanie)