yes

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola nabór uzupełniający  – należy przesłać e-mailem na adres przedszkola do 30 czerwca 2023.