yes

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można składać od 1 do 31 marca 2023 wysyłając na adres przedszkola lub w formie papierowej w kancelarii przedszkola w godzinach 14.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przedszkole dysponuje miejscami we wszystkich przedziałach wiekowych – dzieci od 3 do 6 lat.

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we Wniosku kryteriów.

Wniosek-nabór 2023-2024