yes

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można składać od 1 do 31 marca 2022 w kancelarii przedszkola w godzinach 14.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we Wniosku kryteriów.

WNIOSEK 2022-23