yes

Przedszkole dysponuje miejscami we wszystkich przedziałach wiekowych – dzieci od 3 do 6 lat.

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we Wniosku kryteriów.

Wniosek-nabór 2024-2025