yes

Wniosek na rok szkolny 2024/2025 dostępny będzie od 1 marca 2024 roku.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można jeszcze składać do 1 marca 2024 wysyłając na adres przedszkola lub w formie papierowej złożyć w kancelarii przedszkola w godzinach 14.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przedszkole dysponuje miejscami we wszystkich przedziałach wiekowych – dzieci od 3 do 6 lat.

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we Wniosku kryteriów.

Wniosek-nabór 2023-2024