yes

Dziś na zajęciach dodatkowych z plastyki u s. Marioli powstały ciekawe dziecięce prace – kolaż z gazety, ścinków papieru i suchych pasteli.