yes

Przedszkole Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. Ojca Gwidona znajduje się przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie. Przedszkole jest placówką publiczną, której Organem prowadzącym jest Zgromadzenie.

Patronem przedszkola jest Bł. Gwidon z Montpellier.

Siostry opiekują się dziećmi od 1940 roku: najpierw w domu zakonnym, a od 1972 roku w budynku należącym do Zgromadzenia.

Przedszkole posiada III oddziały do 25 dzieci.

  • Oddział I – Maluchy (3, 4 – latki).
  • Oddział II – Średniaki (4,5 – latki).
  • Oddział III – Starszaki – Zerówka (5, 6 – latki)

Każdy oddział prowadzi dwie nauczycielki: świecka i siostra zakonna. Nauczyciele pracują na zmiany przedpołudniowe i popołudniowe. We wszystkich oddziałach dodatkowo pracuje pomoc nauczyciela.

Wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego – zajęcia prowadzi nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.

W przedszkolu prowadzi się pomoc psychologiczno-pedagogiczną i rewalidację dla dzieci z orzeczeniami. W ramach pomocy przedszkole współpracuje z poradniami oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, pedagoga specjalnego i psychologa.

Przedszkole jest czynne od 1 września do 15 lipca, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.

W ostatnich dniach sierpnia organizowane są dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych.

W przedszkolu prowadzone są przez nauczycieli nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

– muzyczno – teatralne, muzyczno-ruchowe, plastyczne, matematyczne oraz z integracji sensorycznej.

Przedszkole posiada gabinet logopedyczny oraz Pracownię Sensoryczną dla dzieci do pracy zespołowej lub indywidualnej.

Przedszkole służy dzieciom również w czasie ferii i dni międzyświątecznych – jeśli jest wtedy nie więcej niż 25 dzieci można organizować jedną grupę łączoną.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00.

Pozostałe godziny są płatne: 1,14 zł od każdej rozpoczętej godziny, z wyjątkiem dzieci 6-letnich, które są nieodpłatnie.

Rodzice pokrywają także wyżywienie dziecka w przedszkolu. Przedszkole prowadzi kuchnię i stołówkę przedszkolną. Dzieci spożywają posiłki poza salą zabaw, w osobnej jadalni.

Przedszkole posiada plac zabaw dla dzieci z odpowiednim wyposażeniem.

Przedszkole prowadzi nabór od 1 do 31 marca.

Jeśli przedszkole posiada wolne miejsca, można zapisać dziecko 2,5 – letnie lub spoza gminy także w ciągu roku.

Żeby dojść do przedszkola, należy kierować się od przystanku Narzymskiego do ulicy Nadbrzeżnej biegnącej wzdłuż rzeki Białuchy. Przy końcu ulicy trzeba skręcić w lewo.