yes

Programy i wybrane elementy programów w przedszkolu

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „Kochamy przedszkole”, WSiP – Tropiciele oddział: I i II oraz Plac zabaw: oddział III.

W przedszkolu realizujemy wybrane elementy następujących programów:

– Dziecięca matematyka, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

– Metoda symultaniczno-sekwencyjna, Jagoda Cieszyńska

– Edukacja przez ruch, Dorota Dziamska

– Metoda Dobrego Startu,  M. Bogdanowicz

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Shernborne

Program nauki religii:

3-4 – latki: Program: „Kochamy dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP, Podręcznik: „Bóg kocha nas”, autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

5 – latki: Program: „Kochamy dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP, Podręcznik: „Jesteśmy dziećmi Bożymi”; autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska

6 – latki: Program: „Spotykam Pana Jezusa – wprowadzenie w życie religijne. Dzieci sześcioletnie: Kocham Jezusa – Pan Jezus Nauczycielem” – Komisja Wychowania Katolickiego KEP, podręcznik: „Kocham Cię, dobry Jezu”; autorzy: ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Chojecka