yes

W przedszkolu udziela się pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomocy udzielają specjaliści: pedagog specjalny, logopeda i psycholog oraz nauczyciele i dyrektor przedszkola zgodnie ze swoimi powinnościami. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie (Poradnia rejonowa) oraz ze Specjalistyczną Poradnią Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Półkole 1 w Krakowie również w sprawach dotyczących pomocy dla dzieci ukraińskich.


Drodzy rodzice i opiekunowie

Wychowanie dobrego, mądrego i odpowiedzialnego człowieka jest naszym wspólnym celem. Możemy to osiągnąć współpracując i starając się ujednolicić nasze działania. Dlatego też praca pedagoga specjalnego, logopedy i psychologa w przedszkolu nastawiona jest na udzielanie pomocy i wsparcia nie tylko dzieciom, ale też nauczycielom, rodzicom i opiekunom.

Zachęcamy do kontaktu, kiedy:

– widzicie, że dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami,

– macie problemy wychowawcze i nie wiecie jak sobie z nimi poradzić,

– niepokoi was cokolwiek w rozwoju językowym dziecka,

– zauważyliście, że wasze dziecko ma problemy i nie wiecie jak mu pomóc,

– zauważyliście niepokojące objawy w funkcjonowaniu waszego dziecka,

– wasze dziecko nie radzi sobie z emocjami,

– chcecie podnieść swoje kompetencje wychowawcze,

– znaleźliście się w trudnej sytuacji życiowej.

Możecie Państwo kontaktować się z nami w godzinach pracy pedagoga specjalnego, logopedy i psychologa.

– pedagog specjalny s. mgr Dobromiła Teresa Kurek – pedagog.przedszkole3@gmail.com

– logopeda mgr Marta Smarzewska-Złotnik – logopeda.przedszkole3@gmail.com

– psycholog s. mgr Boguchwała Elżbieta Perlak – psycholog.przedszkola3@gmail.com

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie

Procedura wydawania opinii o dziecku i zaświadczeń na potrzeby instytucji wspomagających proces wychowawczy obowiązująca w Przedszkolu Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. bł. Ojca Gwidona przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie