yes

Adaptacja

Proces spokojnej adaptacji jest dla nas bardzo ważny. Przedszkole realizuje program adaptacyjny w którym między innymi przewidziano: spotkanie pod koniec czerwca dla rodziców dzieci nowo przyjętych, dni adaptacyjne pod koniec sierpnia dla dzieci i rodziców, krótszy czas pobytu w przedszkolu dla dzieci w I tygodniu nowego roku w przedszkolu.
Adaptacja dzieci przyjętych w ciągu roku przebiega zgodnie z potrzebami dziecka, sugestiami rodziców i nauczycieli danego oddziału.

Spotkanie z rodzicami pod koniec czerwca daje nam przede wszystkim możliwość poznania się i oswojenia z nowym miejscem. Pierwsze spotkanie to ważny czas na uzyskanie informacji o przedszkolu i zadawanie pytań. Rodzice otrzymują też informację w jaki sposób przygotować dziecko do przedszkola – może trzeba poćwiczyć z dzieckiem samoobsługę w różnych codziennych sytuacjach, pomóc dziecku rozstać się z nocniczkiem, albo w ogóle zaplanować trening nowych przyzwyczajeń, na przykład jak sprytnie podwijać rękawki przed myciem rąk, albo próbować jeść cały posiłek przy stole, a może kosztować nowych albo po prostu tradycyjnych, smaków. W pierwszym dniu spotkania rodzice otrzymują też zadanie przygotowania małej wyprawki praktycznych rzeczy: śpiworka, pantofli na rzepy.

W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego odbywa się dla dzieci nowo przyjętych tydzień adaptacyjny. Szczegóły spotkań i ich cele opisane są w „Programie adaptacyjnym przedszkola”. Informację o rozpoczynających się dniach adaptacji otrzymują rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola.