yes

Opłaty za usługi przedszkola

(do 10 dnia każdego miesiąca)

 

Bank PKO Spółka Akcyjna oddział w Krakowie

Nr: 72 1240 4719 1111 0011 3067 1405

Nazwa posiadacza rachunku:

Przedszkole Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego

31 – 462 Kraków, ul. Lotnicza 4a

Tytuł wpłaty: opłata za (nazwisko i imię) za miesiąc (podać odpowiedni miesiąc).

 

Darowizny na prowadzenie działalności statutowej

(konto pomocnicze)

 

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, 31-024 Kraków, ul. Szpitalna 10

Nr 78 1240 4650 1111 0010 5949 3580 

Wzory tytułów:

– Dla tych, którzy odpisują od podatku: w tytule należy napisać – darowizna na kościelną działalność charytatywno opiekuńczą, nazwisko, imię i adres darczyńcy (osoby odliczającej od podatku).

– Dla tych, którzy nie będą odpisywać od podatku: w tytule należy napisać – Darowizna na działalność statutową Zgromadzenia – przedszkole (Nazwisko i imię darczyńcy).