yes

Msza Święta odprawiana raz w miesiącu dla dzieci i ich rodzin jest najpiękniejszą tradycją naszego przedszkola. Spotkanie z Panem Jezusem przy ołtarzu w niedzielę sprawia, że budujemy się nawzajem przykładem wiary, otaczamy siłą wspólnej modlitwy i w obecności Jezusa lepiej się poznajemy. Ofiara Zbawiciela jest cennym darem dla nas. We Mszy Świętej dla dzieci i ich rodzin uczestniczymy raz w miesiącu w klasztornej kaplicy. Odprawia je kapłan zapraszany przez siostrę dyrektor przedszkola. Staramy się, aby przez cały rok, albo dłużej, odprawiał Eucharystię dla dzieci ten sam kapłan.

Podczas Mszy Świętej rodzice przedszkolaków: czytają Słowo Boże, przynoszą dary ofiarne, włączają się do oprawy muzycznej liturgii w miarę posiadanych umiejętności, np. gry na instrumentach i śpiewu. Dzieci śpiewają psalm, przygotowują modlitwę wiernych w przedszkolu, lub jest ona spontaniczna.

Rodzice mogą wcześniej poprosić o odprawienie Mszy Świętej w intencji przez nich podanej. Jeśli nie ma intencji podanej przez rodziców, Msza Święta jest odprawiana w dowolnej intencji podanej przez siostry.

Do udziału we Mszy Świętej dzieci przygotowują się przez cały tydzień, śpiewając piosenki i pieśni religijne. W piątki przed obiadem wszystkie dzieci uczestniczą w półgodzinnym wspólnym śpiewie. Funkcje liturgiczne rozdzielane są na przemian: starszaki, średniaki. Rodzice Maluchów niosą do ołtarza dary ofiarne.

Siostry i nauczycielki przed Mszą Świętą przygotowują dodatkowe krzesełka w kaplicy. Po Mszy Świętej chętni rodzice pomagają je uporządkować.

Mamy nadzieję, że po zakończeniu pandemii nasza nieduża kaplica będzie otwarta.

Adoracje Pana Jezusa w kaplicy

Po nałożeniu ograniczeń epidemicznych nie mogliśmy spotykać się na wspólnej Eucharystii. Aby nasza więź z Panem Jezusem stale się umacniała, postanowiliśmy częściej odwiedzać Go w kaplicy w ciągu tygodnia. Wszystkie dzieci razem z nauczycielami chętnie idą na kilka minut, by pomodlić się w różnych intencjach.