yes

Różaniec wędruje z przedszkola do domów dzieci w miesiącu różańcowym jakim jest październik. Dzieci zabierają z przedszkola różaniec według ustalonej kolejności. W pudełku razem z różańcem znajduje się instrukcja jak odmawia się różaniec, intencje polecane do modlitwy, często figurka Matki Bożej lub obrazek przedstawiający Matkę Bożą. Wieczorem w domu razem z całą rodziną odmawia się modlitwę różańcową: dziesiątek lub jedną część różańca. Na drugi dzień dziecko odnosi różaniec do przedszkola i zostawia w kąciku modlitwy. Jeśli nie wszystkie dzieci zdążą zabrać różaniec do domu w październiku, przedłuża się wędrowanie na listopad.

Módlmy się do Maryi Oblubienicy Ducha Świętego, która jest pośredniczką wszelkich łask.

Święty Jan Paweł II tak mówi o różańcu: Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. (…) Leon XIII tę modlitwę wskazuje jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. (…) Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. (List apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Ojca Świętego Jana Pawła II)