yes

W roku szkolnym 2023/2024 z inicjatywy logopedy pani mgr Marty Smarzewskiej-Złotnik przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie logopedycznym pod hasłem: Alfabet logopedyczny.

Projekt ma na celu dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej.

W maju dzieci ze wszystkich oddziałów zrealizowały ostatnie – 10 – zadanie projektu.

Tym razem było to „M – Magiczne pudełko”. Ćwiczenie, mające na celu usprawnianie pracy narządów mowy, polegało na wylosowaniu z pudełka jednej rzeczy i zaprezentowaniu odgłosu, jaki ta rzecz może wydawać.

W kwietniu przedszkolaki zrealizowały dwa kolejne zadania z projektu. Tym razem były to:

„B – Biedronka” oraz „H – Historyjka logopedyczna”

W pierwszym z nich dzieci miały za zadanie, zasysając powietrze, przenieść przy pomocy słomki kropeczki na skrzydła biedronki. W ten sposób wykonały ćwiczenie oddechowe, wyróżniając fazy wdechu i wydechu.

Drugie zadanie miało na celu rozwijanie słuchu fonemowego oraz usprawnianie narządów mowy. Dzieci, słuchając treści historyjki, czytanej przez logopedę, wykonywały ćwiczenia, które odnosiły się do fragmentów opowiadania.

P-Pokaż jak, I- I do koszyczka

W marcu dzieci ze wszystkich grup wykonały zadanie „P – Pokaż jak…”, które było mini-warsztatem teatralnym, wpisując się doskonale w tematykę zajęć prowadzonych przez nauczycieli grup. Dzieci losowały karteczkę z zadaniem i, przy pomocy gestów lub dźwięków, pokazywały, jak wykonują daną czynność. W ten sposób został zrealizowany cel zajęć: podnoszenie sprawności narządów mowy i zachęcanie do aktywności w zabawie. Starszaki i Średniaki zrealizowały również drugie zadanie: „I – I do koszyczka”. Tym razem celem zadania było usprawnianie warg poprzez przenoszenie lekkich kuleczek za pomocą łyżki trzymanej w ustach.

Starszaki i Średniaki zrealizowały również drugie zadanie: „I – I do koszyczka”. Tym razem celem zadania było usprawnianie warg poprzez przenoszenie lekkich kuleczek za pomocą łyżki trzymanej w ustach.

K- kostka

W lutym przedszkolaki ze wszystkich oddziałów wykonały zadanie „K- Kostka”, którego celem było usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych. Zadanie polegało na rzucaniu kostką i wspólnym wykonaniu ćwiczeń artykulacyjnych przypisanych do liczby oczek.

W styczniu przedszkolaki ze wszystkich oddziałów wykonały zadanie: „F- Fryzjer”.

Celem zadania było kształtowanie prawidłowego toru oddechowego i wydłużanie fazy oddechowej. Polegało ono najpierw na wycięciu, po wyznaczonych liniach, włosów lub brody papierowej postaci, a następnie na dmuchaniu na szablon w różnorodny sposób (krótko – długo, buzią – nosem, delikatnie-mocno).

W listopadzie przedszkolaki zrealizowały kolejne zadania z Alfabetu Logopedycznego: grupy II i III „Z – Zgadywanki Słuchowe”, grupa I –  „T-Tajemniczy woreczek”.

Zadanie Średniaków i Starszaków, którego celem było rozwijanie percepcji słuchowej, polegało na rozpoznaniu dźwięku prezentowanego z odtwarzacza multimedialnego oraz odnalezieniu pasującej do niego ilustracji.

Największe poruszenie w obu grupach wywołał ryk lwa oraz… płacz niemowlęcia 😉

Maluchy również rozwijały wrażliwość słuchową, ale także usprawniały aparat mowy. Ich zadanie polegało na wylosowaniu z woreczka jednego zwierzęcia i zaprezentowaniu dźwięku, jaki ono wydaje. Reszta grupy chętnie powtarzała prezentowany odgłos, przy okazji ćwicząc aparat artykulacyjny. 

Marta Smarzewska-Złotnik, logopeda

Dzieci z oddziału II i III (Średniaki i Starszaki) wykonały ćwiczenie oddechowe zatytułowane „A-Ale plama”, wzmacniające mięsień okrężny ust. Zadanie polegało na rozdmuchiwaniu kleksa z farby za pomocą słomki. W ten sposób przedszkolaki stworzyły piękne jesienne drzewa.

Marta Smarzewska-Złotnik, logopeda