yes

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są nieodpłatne, realizowane przez nauczycieli poszczególnych oddziałów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w oddziale II i III , a zamiennie co drugi tydzień w oddziale I w godzinach podanych w planie zajęć wychowawczo-dydaktycznych, który jest dostępny na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

Maluchy

Zajęcia teatralno-muzyczne (mgr Anna Drozdowska)

Zajęcia manualno-plastyczne (s. mgr Mariola Elżbieta Lasek)

Średniaki

Zabawy matematyczne (s. mgr Daniela Agata Ramian)

Zabawy sensoryczne (s. mgr Marlena Monika Siuta)

Starszaki – Zerówka

Zajęcia muzyczno-ruchowe (s. mgr Stella Patrycja Porębna)

Pracownia sensoryczna (s. Eligia Alina Ryniak)

Zajęcia dodatkowe: zabawy sensoryczne i pracownia sensoryczna
Dziecko jest złożoną całością i w wychowaniu trzeba oddziaływać na każdą sferę co też staramy się robić. Pracownia sensoryczna zapewni dzieciom poznawanie świata wielozmysłowo. Do zajęć wykorzystujemy różne dostępne w przedszkolu środki dydaktyczne i pomoce.

Przedszkole posiada salę do zajęć sensorycznych indywidualnych lub w małych grupach, z której korzystają w pracy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. Na bieżąco wzbogacamy bazę sali sensorycznej.

Zajęcia dodatkowe: zabawy matematyczne
W życiu najmłodszych uczestników edukacji jest dużo poważnych matematycznych problemów takich jak: segregowanie zabawek czy sprawiedliwy podział klocków. Matematyka porządkuje życie przedszkolaka – pozwala mu orientować się w przestrzeni, wyciągać wnioski, a przede wszystkim uczy przeliczania. To ważne, aby rozwijać te umiejętności u dzieci. Dodatkowe zajęcia matematyczne w większości bazują na elementach dziecięcej matematyki Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Zajęcia dodatkowe: zabawy muzyczno – ruchowe
Dzieci w wieku przedszkolnym (i nie tylko) potrzebują dużo ruchu. Jest to dobry czas, aby zaspokoić tę potrzebę w sposób twórczy. Zabawy muzyczne kształtują one u dzieci poczucie rytmu, współpracę w zespole i wiele innych dobrych cech. Będzie też czas na improwizację przy muzyce dającą dzieciom sposobność do ekspresyjnego wyrażania siebie.

Zajęcia dodatkowe: zabawy muzyczno – teatralne
Dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, lubią wchodzić w role. W przedszkolu wykorzystuje się elementy teatru, a systematycznie prowadzone zajęcia pomogą wyzwolić pozytywne emocje i osiągać sukces w trakcie zabawy. Na około 350 wieszakach w czterech ogromnych dwu-drzwiowych szafach z nadstawkami siostry zgromadziły wiele strojów teatralnych przez lata organizując teatr z dziećmi. Wchodzimy w dziedzictwo…

Zajęcia dodatkowe: manualno-plastyczne
Plastyka wśród innych form ma duże znaczenie dla rozwoju dzieci w każdej sferze w tym emocjonalnej, manualnej i poznawczej. Dzieci bardzo lubią to działanie, przynoszące radość i doznania estetyczne niezależnie od efektów. Przedszkole ma bardzo dobrze zaopatrzoną bazę
plastyczną i dzieci mają dostęp do narzędzi i przyborów plastycznych.