yes

Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są przez nauczycieli, specjalistów i instruktorów. Wśród różnych form realizowanych dawniej lub obecnie można wyróżnić: zajęcia teatralno-muzyczne, zajęcia manualno-plastyczne, zabawy matematyczne, zabawy sensoryczne, zajęcia muzyczno-ruchowe.
Dziecko jest złożoną całością i w wychowaniu trzeba oddziaływać na każdą sferę rozwoju. Zabawy sensoryczne zapewniają dzieciom poznawanie świata wielozmysłowo. Do zajęć wykorzystujemy różne dostępne w przedszkolu środki dydaktyczne i pomoce. Przedszkole posiada salę do zajęć sensorycznych indywidualnych lub w małych grupach, z której korzystają w pracy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu. Na bieżąco wzbogacamy bazę sali sensorycznej.

W życiu najmłodszych uczestników edukacji jest dużo poważnych matematycznych problemów takich jak: segregowanie zabawek czy sprawiedliwy podział klocków. Matematyka porządkuje życie przedszkolaka – pozwala mu orientować się w przestrzeni, wyciągać wnioski, a przede wszystkim uczy przeliczania. To ważne, aby rozwijać te umiejętności u dzieci. Zajęcia matematyczne w naszym przedszkolu w większości bazują na elementach dziecięcej matematyki Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Dzieci w wieku przedszkolnym (i nie tylko) potrzebują dużo ruchu. Jest to dobry czas, aby zaspokoić tę potrzebę w sposób twórczy. Zabawy muzyczne kształtują u dzieci poczucie rytmu, współpracę w zespole i wiele innych dobrych cech. Jest też czas na improwizację przy muzyce dającą dzieciom sposobność do ekspresyjnego wyrażania siebie.

Dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, lubią wchodzić w role. W przedszkolu wykorzystuje się elementy teatru, a systematycznie prowadzone zajęcia pomagają wyzwolić pozytywne emocje i osiągać sukces w trakcie zabawy. Na około 350 wieszakach w czterech ogromnych dwu-drzwiowych szafach z nadstawkami siostry zgromadziły wiele strojów teatralnych przez lata organizując teatr z dziećmi. Korzystamy z tego dziedzictwa.

Plastyka wśród innych form ma duże znaczenie dla rozwoju dzieci w każdej sferze w tym emocjonalnej, manualnej i poznawczej. Dzieci bardzo lubią to działanie, przynoszące radość i doznania estetyczne niezależnie od efektów. Przedszkole ma bardzo dobrze zaopatrzoną bazę
plastyczną i dzieci mają dostęp do narzędzi i przyborów plastycznych.