yes

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu prowadzimy zajęcia dodatkowe

MALUCHY

Zabawy sensoryczne – s. mgr Marlena Monika Siuta
Dzieci trzyletnie na tym etapie rozwoju mają słabo rozwiniętą motorykę dużą i małą. Wykonujemy
mnóstwo ćwiczeń i dajemy dzieciom dużo okazji do tego, aby prawidłowo rozwijały się ruchowo, aby
uczyły się prawidłowego chwytu pisarskiego. Zabawy sensoryczne mają temu służyć i wyzwalać
radość.

W krainie figur i liczb – mgr Agata Czyż
W życiu najmłodszych uczestników edukacji jest dużo poważnych matematycznych problemów takich
jak: segregowanie zabawek czy sprawiedliwy podział klocków. Matematyka porządkuje życie
przedszkolaka – pozwala mu orientować się w przestrzeni, wyciągać wnioski, a przede wszystkim uczy
przeliczania. To ważne, aby rozwijać te umiejętności u dzieci.

ŚREDNIAKI

Pracownia sensoryczna – s. mgr Eligia Alina Ryniak
Dziecko jest złożoną całością i w wychowaniu trzeba oddziaływać na każdą sferę co też staramy się
robić. Pracownia sensoryczna zapewni dzieciom poznawanie świata wielozmysłowo. Do zajęć
wykorzystuję różne dostępne w przedszkolu środki dydaktyczne i pomoce. Mamy też w planie
wzbogacanie bazy na bieżąco i może w przyszłości zgromadzenie środków na zorganizowanie sali
sensorycznej.

Zabawy muzyczno – ruchowe – s. mgr Stella Patrycja Porębna
Dzieci w wieku przedszkolnym (i nie tylko) potrzebują dużo ruchu. Jest to dobry czas, aby zaspokoić tę
potrzebę w sposób twórczy. Robimy to na wiele sposobów. Dziś przyszedł czas na zabawy ruchowe
przy muzyce. Kształtują one u dzieci poczucie rytmu, współpracę w zespole i wiele innych dobrych
cech. Będzie też czas na improwizację przy muzyce dającą dzieciom sposobność do ekspresyjnego
wyrażania siebie.

STARSZAKI

Szachy – mgr Anna Drozdowska
Szachy wyciszają, wymagają skupienia uwagi, umiejętności planowania, przewidywania i logicznego
myślenia. Pasją zaraziłam się w domu. Również mój syn chodzi na szachy i widzę, że ma to na niego pozytywny wpływ.
Chcę uczyć gry te dzieci, które będą nią zainteresowane. Przedszkole zakupiło kilka
sztuk szachów więc zaczynamy.

Zabawy muzyczno – teatralne – mgr Anna Drozdowska
Dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, lubią wchodzić w role. W przedszkolu wykorzystuje się
elementy teatru, a systematycznie prowadzone zajęcia pomogą wyzwolić pozytywne emocje i osiągać
sukces w trakcie zabawy. Na około 350 wieszakach w czterech ogromnych dwu-drzwiowych szafach z
nadstawkami siostry zgromadziły wiele strojów teatralnych przez lata organizując teatr z dziećmi.
Wchodzimy w dziedzictwo…

Zajęcia plastyczne – s. mgr Mariola Elżbieta Lasek
Plastyka wśród innych form ma duże znaczenie dla rozwoju dzieci w każdej sferze w tym
emocjonalnej, manualnej i poznawczej. Dzieci bardzo lubią to działanie, przynoszące radość i
doznania estetyczne niezależnie od efektów. Przedszkole ma bardzo dobrze zaopatrzoną bazę
plastyczną i dzieci mają dostęp do narzędzi i przyborów plastycznych.