yes

Na czym polegają logopedyczne badania przesiewowe?

Logopedyczne badanie przesiewowe nie jest pełną diagnozą logopedyczną. Jest to protodiagnoza. Jej celem jest wyłonienie z grupy dzieci, które prezentują różnego rodzaju trudności językowe oraz wstępne określenie, na czym te trudności polegają.

Badania przesiewowe mogą mieć różną formę, m.in.:

– obserwacji dzieci podczas zajęć w grupie i w czasie zabaw swobodnych,

– indywidualnej (lub przeprowadzanej w niewielkiej grupie) rozmowy z dzieckiem/dziećmi,

– konsultacji z wychowawcami grup lub innymi specjalistami pracującymi z dziećmi w przedszkolu.

Podczas przesiewowego badania logopedycznego nie są oceniane wszystkie funkcje rozwojowe dziecka. Ocenie poddawane są przeważnie:

– rozumienie i ekspresja mowy,

– artykulacja,

– budowa i sprawność artykulatorów,

– miofunkcje (oddech, połykanie).

Przesiewowe badanie logopedyczne jest podstawą zakwalifikowania dziecka na terapię logopedyczną.

Wyniki tej protodiagnozy są weryfikowane podczas kolejnych spotkań z dzieckiem.

 

Marta Smarzewska-Złotnik

logopeda

Kategorie
Kreatywne starszaki
Kreatywność! Cóż to takiego? W czym a może czym się wyraża? Jak ją sprawdzić? Kto
Msza Święta z udziałem dzieci
Intencja Mszy Świętej: Trwając w oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, prosimy za personel przedszkola,
Nowenna
Trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlimy się razem z dziećmi odmawiając Koronkę ku
Zapraszamy na Mszę Świętą
Dnia 21 maja 2023 roku w niedzielę o godzinie 11.00 spotkajmy się na kolejnej Mszy