yes
III Niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia o Panu Jezusie i Samarytance przy studni Jakuba. (Zdjęcie z katechezy u Maluszków) Na początku Mszy Świętej kapłan pokropił wszystkich obecnych wodą święconą, na pamiątkę chrztu świętego. W czasie kazania nawiązał do symbolu wody. Fragmenty rozmowy z dziećmi w czasie kazania na Mszy Świętej z [...]