yes

Jednym z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w planie nadzoru na rok szkolny 2022/23 jest: wychowanie do wartości.
Zgodnie z tym w grupie starszaków opracowano projekt pt. “Jestem dobry, widzę piękno, szukam prawdy”. Projekt został przedstawiony na spotkaniu rady pedagogicznej we wrześniu i pozytywnie zaopiniowany. W realizacje niektórych elementów programu chcą się włączyć Średniaki i Maluszki. Czas trwania projektu: od października 2022 do kwietnia 2023, ale ufamy, że przesłanie projektu wejdzie w nawyk i wypracowane wartości będą towarzyszyć każdemu przedszkolakowi do końca życia. Powie ktoś – naiwny nauczyciel. A my mocno wierzymy w dobro, które każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko otrzymał w pakiecie w chwili stworzenia od Boga Ojca. W naszym projekcie jest wiele działań, które pomogą dzieciom uznać za swoje takie wartości jak: dobro i prawda, piękno i wiele innych.
Na tej drodze będzie towarzyszył DiPiP. Kiedy zapytałam starszaków, jak sobie wyobrażają Dipipa, odpowiedziały, że powinien być miły, przytulny, uśmiechnięty i najlepiej w kształcie serca. W naszej sali duże serce wiszące na ścianie otrzymało imię i każde dziecko wybrało sobie przygotowane przez nauczycieli mniejsze serduszko – przyjaciela Dipipa.
Przedszkolaki bardzo polubiły Dipipa, który poprowadzi ich po świecie wartości, które nadają smak i sens życia.

Kategorie
Dzień świętości życia
Obchodzony zwykle dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Mary Pannie Dzień Świętości Życia, w
Ptaki. Wiosenne.
Ptaki nie ruszają się z gniazd. Jakby były z plasteliny. Z pracowni plastycznej Starszaków. Podziwiamy,
Zawód ratujący życie
Dziś na zajęcia do starszaków przyszła Mama Emilki. Weszła do sali ubrana w biały fartuch
5 x wiosna
Wiosna z dnia na dzień się zmienia. Może o to chodzi w tych dziecięcych obrazkach?