yes

Jednym z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w planie nadzoru na rok szkolny 2022/23 jest: wychowanie do wartości.
Zgodnie z tym w grupie starszaków opracowano projekt pt. “Jestem dobry, widzę piękno, szukam prawdy”. Projekt został przedstawiony na spotkaniu rady pedagogicznej we wrześniu i pozytywnie zaopiniowany. W realizacje niektórych elementów programu chcą się włączyć Średniaki i Maluszki. Czas trwania projektu: od października 2022 do kwietnia 2023, ale ufamy, że przesłanie projektu wejdzie w nawyk i wypracowane wartości będą towarzyszyć każdemu przedszkolakowi do końca życia. Powie ktoś – naiwny nauczyciel. A my mocno wierzymy w dobro, które każdy człowiek, a zwłaszcza dziecko otrzymał w pakiecie w chwili stworzenia od Boga Ojca. W naszym projekcie jest wiele działań, które pomogą dzieciom uznać za swoje takie wartości jak: dobro i prawda, piękno i wiele innych.
Na tej drodze będzie towarzyszył DiPiP. Kiedy zapytałam starszaków, jak sobie wyobrażają Dipipa, odpowiedziały, że powinien być miły, przytulny, uśmiechnięty i najlepiej w kształcie serca. W naszej sali duże serce wiszące na ścianie otrzymało imię i każde dziecko wybrało sobie przygotowane przez nauczycieli mniejsze serduszko – przyjaciela Dipipa.
Przedszkolaki bardzo polubiły Dipipa, który poprowadzi ich po świecie wartości, które nadają smak i sens życia.

Kategorie
LEGENDY KRAKOWSKIE
W mroźny poniedziałkowy dzień starszaki po raz kolejny wybrały się na wycieczkę na Rynek Główny
Sztuka
Gdy nastały szare listopadowe dni w grupie starszaków realizowałam temat tygodnia:„Mali artyści”. W poniedziałkowy poranek
Msza Święta
Raz w miesiącu w drugą niedzielę w naszej klasztornej kaplicy przedszkolaki, ich rodziny i siostry
Kwiaty Polskiego Narodu
Dziś świętowaliśmy rocznicę Odzyskania Niepodległości. Bogaty program stanowiły: 1. Koncert Mobilnej Filharmonii – utwory patriotyczne.