yes

W mroźny poniedziałkowy dzień starszaki po raz kolejny wybrały się na wycieczkę na Rynek Główny do Pałacu Krzysztofory. Tym razem były to zajęcia:  O legendach krakowskich. Na samym początku pani Justyna (nasza przewodniczka) zapytała dzieci czy wiedzą co to jest legenda. Szybko pojawiły się ręce w górze:

Legenda:

  • to jest taka opowieść, która była dawno i już jej nie ma,
  • to taka historia co ma ziarnko prawdy, ale reszta jest wymyślona
  • to coś takiego co jest nieprawdziwe.

Następnie pani Justyna zapytała dzieci czy znają jakieś legendy krakowskie. Okazało się, że najbardziej znaną legendą jest oczywiście ta, która dotyczy smoka wawelskiego, ale dzieci wymieniły również legendę o królu Kraku, o kurze (legenda o Panu Twardowskim), a także wiedziały, że jest legenda o wieżach Kościoła Mariackiego.

Kolejną atrakcją był czerwony materiał, a właściwie to co było pod nim ukryte. Z zaciekawieniem dzieci losowały różne rekwizyty i próbowaliśmy wspólnie odgadnąć jakiej dotyczą legendy. Pani Justyna opowiedziała nam 4 legendy krakowskie. Legendę o smoku wawelskim; legendę o Panu Twardowskim,  który się z diabłem bratał; legendę o skarbach krzysztoforskich oraz legendę o zaczarowanych gołębiach. Dzieci pomagały pani przewodnik, ponieważ ich zadaniem było nie tylko uważne słuchanie, ale również wcielenie się w role z opowiadanej legendy. Na końcu przeszliśmy do podziemi muzeum by zobaczyć rzeźby i obrazy przedstawiające główne postaci z każdej opowiedzianej legendy.

  1. s. Stella Patrycja Porębna, nauczycielka oddziału III

Legenda o smoku wawelskim

Legenda o krakowskich gołębiach

Legenda o Annie w pałacu

Kategorie
Dzień świętości życia
Obchodzony zwykle dnia 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Mary Pannie Dzień Świętości Życia, w
Ptaki. Wiosenne.
Ptaki nie ruszają się z gniazd. Jakby były z plasteliny. Z pracowni plastycznej Starszaków. Podziwiamy,
Zawód ratujący życie
Dziś na zajęcia do starszaków przyszła Mama Emilki. Weszła do sali ubrana w biały fartuch
5 x wiosna
Wiosna z dnia na dzień się zmienia. Może o to chodzi w tych dziecięcych obrazkach?