yes

Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywatelom Ukrainy

Забезпечення їжі та молоді громадян України

Od stycznia 2023 roku pomoc w postaci posiłków w szkole, przedszkolu czy żłobku dla dzieci obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. i których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) będzie realizowana dla osób, którym wydana zostanie decyzja przyznająca posiłek.

Від січня 2023 року допомога у вигляді їжі у школах, дитячих садочках та яслах для дітей громадян Україну які приїхали на тереторію Польщі від 24 лютого 2022 року. Перебуванн , яких визнано легальним на підставі ART.2 ust. 1 WW.  устави з дня 12.03.2022 р. Про допомогу громадянам України у звязку зі зброяним конфліктом на тереторії України (Dz. U. z 2022 poz. 583) буде реалізована для осіб, яким видаватиметься децизія про призначення їжі в навчальних закладах.

W celu uzyskania pomocy Obywatel Ukrainy powinien zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a następnie złożyć oświadczenie  o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Procedura ta wymaga wydania decyzji administracyjnej, a pomoc udzielona w postaci posiłków w placówce oświatowej może być finansowana nie wcześniej niż od dnia wydania decyzji.

Posiłki przyznawane są jeśli:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 200,00 zł,
  • dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 200,00 zł, ale nie przekracza 1 500,00 zł – pomoc przyznawana jest pod warunkiem zwrotu 50% kosztów posiłku.

З ціллю отримання допомоги громадяни України мають повідомити відповідну філію МOPSu, відповідно до місця проживання та зложити заяву, в якій вказати ситуацію особисту, сімейну, подати рівень доходів та кількість майна. Процедура вимагає розляду адміністрації. Допога у вигляді їжі закладах освіти буде фінансуватися не раніше ніж з дати видачі децизії.

 Їжа в закладах освіти фінансується, якщо :

  • Дохід сім’ї на особу не перевищує 1200,00 злотих ;
  • Дохід сім’ї на особу перевищує 1200,00 злотих але не перевищує 1500,00 злотих – допомога буде фінансуватися у розмірі 50 % решта фінансується за кошт батьків.
Kategorie
Kreatywne starszaki
Kreatywność! Cóż to takiego? W czym a może czym się wyraża? Jak ją sprawdzić? Kto
Msza Święta z udziałem dzieci
Intencja Mszy Świętej: Trwając w oczekiwaniu na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, prosimy za personel przedszkola,
Nowenna
Trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlimy się razem z dziećmi odmawiając Koronkę ku
Zapraszamy na Mszę Świętą
Dnia 21 maja 2023 roku w niedzielę o godzinie 11.00 spotkajmy się na kolejnej Mszy