yes

Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży obywatelom Ukrainy

Забезпечення їжі та молоді громадян України

Od stycznia 2023 roku pomoc w postaci posiłków w szkole, przedszkolu czy żłobku dla dzieci obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. i których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) będzie realizowana dla osób, którym wydana zostanie decyzja przyznająca posiłek.

Від січня 2023 року допомога у вигляді їжі у школах, дитячих садочках та яслах для дітей громадян Україну які приїхали на тереторію Польщі від 24 лютого 2022 року. Перебуванн , яких визнано легальним на підставі ART.2 ust. 1 WW.  устави з дня 12.03.2022 р. Про допомогу громадянам України у звязку зі зброяним конфліктом на тереторії України (Dz. U. z 2022 poz. 583) буде реалізована для осіб, яким видаватиметься децизія про призначення їжі в навчальних закладах.

W celu uzyskania pomocy Obywatel Ukrainy powinien zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a następnie złożyć oświadczenie  o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Procedura ta wymaga wydania decyzji administracyjnej, a pomoc udzielona w postaci posiłków w placówce oświatowej może być finansowana nie wcześniej niż od dnia wydania decyzji.

Posiłki przyznawane są jeśli:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 200,00 zł,
  • dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1 200,00 zł, ale nie przekracza 1 500,00 zł – pomoc przyznawana jest pod warunkiem zwrotu 50% kosztów posiłku.

З ціллю отримання допомоги громадяни України мають повідомити відповідну філію МOPSu, відповідно до місця проживання та зложити заяву, в якій вказати ситуацію особисту, сімейну, подати рівень доходів та кількість майна. Процедура вимагає розляду адміністрації. Допога у вигляді їжі закладах освіти буде фінансуватися не раніше ніж з дати видачі децизії.

 Їжа в закладах освіти фінансується, якщо :

  • Дохід сім’ї на особу не перевищує 1200,00 злотих ;
  • Дохід сім’ї на особу перевищує 1200,00 злотих але не перевищує 1500,00 злотих – допомога буде фінансуватися у розмірі 50 % решта фінансується за кошт батьків.
Kategorie Ogłoszenia

Ostatnie wpisy

Logopedia
Zaktualizowano wpis: https://przedszkole3kanoniczki.pl/logopedia/
Msza Święta – 26 maja 2024
Zapraszamy dzieci i rodziców na kolejną Mszę Świętą celebrowaną w kaplicy Sióstr w intencji zamówionej
Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
Przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która jest Patronalną Uroczystością Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego odprawiliśmy
Ogólnopolski konkurs tańca towarzyskiego
12 maja dwanaścioro dzieci z najstarszej grupy wzięło udział w Ogólnopolskim konkursie tańca towarzyskiego –
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Na przełomie kwietnia i maja 2024 roku odbyły się w przedszkolu zajęcia otwarte dla rodziców
Nabór uzupełniający
Są jeszcze wolne miejsca. Od dnia 23 kwietnia 2024 roku przedszkole prowadzi nabór uzupełniający na