yes

Od 6 lutego do 10 lutego w grupie starszaków tematem przewodnim był Ojciec Gwidon – Założyciel Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego i Patron Naszego Przedszkola. Pierwszego dnia zaczęło się bardzo pobożnie, kiedy wszystkie przedszkolaki poszły do kaplicy i modliły się za wstawiennictwem Ojca Gwidona w intencjach, które noszą w sercu. „Przyjdź Duchu Święty” – powtarzano przez 7 razy oraz zaśpiewano piosenki: „Pobłogosław Ojcze Gwidonie”, „Ojciec Gwidon żył na ziemi”. Tego samego dnia zapoznałam dzieci nowo przyjęte z postacią Błogosławionego, a innym przypomniałam o życiu i działalności przy pomocy książeczki autorstwa Ewy Stadtműller: „Błogosławiony Gwidon z Montpellier”. Pokolorowane ilustracje do treści opowiadania starszaki bez problemu ułożyły według kolejności wydarzeń, a następnie sprytnie ułożyły kartki na kształt duchackiego krzyża.

Następnego dnia każdy miał możliwość sprawdzić się jako malarz, który za pomocą wyobraźni, palety z farbami i pędzlami różnej grubości malował bądź portret O. Gwidona, bądź scenkę z Jego życia.

Kolejnego dnia w tematyce matematycznej przedszkolaki w parach na dużych arkuszach papieru same konstruowały gry – ściganki-opowiadanki. Powstały niesamowite kolorowe historie z przygodami. Gry planszowe okazały się bardzo atrakcyjne i dzieci w wolnym czasie często po nie sięgają. Ewangelia Mt 25, 35 …. zainspirowała nie tylko Gwidona również dzieci.

Uczynki miłosierdzia były odgrywane w scenkach dramowych, rysowane, w teatrze światłocieni. Wspaniałą zabawą utrwalającą życie błogosławionego był teatrzyk sylwet i budynek szpitala wykonany przez straszaki z recyklingu – tutaj dzieci wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością.

Również zajęcia dodatkowe w Pracowni Sensorycznej związane były z tematyką tygodnia. Dla słuchu – Starszaki dowiedziały się, że O. Gwidon w Domu Ducha Świętego tworzył dla dzieci zajęcia z muzykoterapii. Przedszkolaki również tworzyły muzykę przy pomocy drewnianych patyczków i dostępnych w sali przedmiotów. Dla oczu – oczy obserwowały doświadczenia, które dzieci w średniowieczu też mogły oglądać. Dla dotyku i węchu – wykonanie bułeczek O. Gwidona z mąki, soli i wody. Tutaj inwencja twórcza starszaków okazała się ogromna.

Te wielorakie i różnorodne działania miały za zadanie nie tylko dostarczać dzieciom wrażeń, lecz najważniejszym celem było to, by treści wartościowe zostały dzieciom w sercu na zawsze.

  1. s. Eligia Alina Ryniak, nauczycielka oddziału III
  2.  
Kategorie
Msza Święta 2023-2024
Msze Święte dla dzieci i rodzin, niedziela 11.00 10 września 8 października 12 listopada 10
Akcja ogólnopolska – Sprzątanie świata
Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w akcji Sprzątanie świata – Polska. Mamy rękawice, worki
Życzenia Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Uczniowie i Rodzice, Wszyscy, dla których
Legioneloza – co warto wiedzieć?
https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/legioneloza—co-warto-wiedziec